Harddwch gan Lowri Mai

Salon harddwch yn Mhenygroes yn cynnig amrywiaeth o driniaethau.

Wavells

Cigydd a deli yn gwerthu cynnyrch o safon.

Ultracomida

Siop sy’n arbenigo mewn bwyd a diod o Gymru, Sbaen a Ffrainc.

Partiau Ceir Celtic

Gwerthu partiau ceir a nwyddau i’ch car.

Ceir Cymru

Mae Ceir Cymru yn gwmni teuluol sydd a safleoedd gwerthu ym Methel a Cherrig y drudion.