Gallt-Y-Glyn

Llety a bwyty bach sy’n boblogaidd efo’r trigolion lleol a’r twristiaid!

Bwyd cartref blasus bob nos Fercher, Iau, Gwener a Sadwrn o 6yh ymlaen. Rydym yn mwynhau cwmni teuluoedd, grwpiau a phartion. Stecen, pizzas cartref wedi eu taflu gyda llaw, pei cartref, salad fres, pasta fres a pwdinau anhygoel o hyfryd.

Siop Llinos

Siop ddillad babanod yng Nghaernarfon.

Caffi Jivers

Caffi ar Stryd y Plas

Partiau Ceir Celtic

Gwerthu partiau ceir a nwyddau i’ch car.
West Wales Gold

West Wales Gold

Busnes teuluol bach sy’n arbenigo mewn prynu a gwerthu gemwaith.