Gallt-Y-Glyn

Llety a bwyty bach sy’n boblogaidd efo’r trigolion lleol a’r twristiaid!

Bwyd cartref blasus bob nos Fercher, Iau, Gwener a Sadwrn o 6yh ymlaen. Rydym yn mwynhau cwmni teuluoedd, grwpiau a phartion. Stecen, pizzas cartref wedi eu taflu gyda llaw, pei cartref, salad fres, pasta fres a pwdinau anhygoel o hyfryd.

Jacôs

Jacôs

Busnes bach teuluol o gefn gwlad Ceredigion yn gwerthu amrywiaeth o grysau t Cymreig.

Pant Du

Tŷ bwyta, gwinllan a pherllan.

Parry & Jones

Siop bapur leol.
IMG_20220423_161334_811

Cegin Jonah’s

Caffi bwyd môr