Gallt-Y-Glyn

Llety a bwyty bach sy’n boblogaidd efo’r trigolion lleol a’r twristiaid!

Bwyd cartref blasus bob nos Fercher, Iau, Gwener a Sadwrn o 6yh ymlaen. Rydym yn mwynhau cwmni teuluoedd, grwpiau a phartion. Stecen, pizzas cartref wedi eu taflu gyda llaw, pei cartref, salad fres, pasta fres a pwdinau anhygoel o hyfryd.

Cylchgrawn Cara

Cylchgrawn print sy’n rhoi llais i ferched Cymru.

Oriel Llun Mewn Ffrâm

‘Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau fframio a blas ar weithiau artistiaid lleol.
Siop Y Smotyn Du

Siop Y Smotyn Du

Llyfrau Cymraeg gan awduron Cymraeg a Chymreig.

Siop Gacennau Gwen

Siop bwyd melus a sawrus