Gallt-Y-Glyn

Llety a bwyty bach sy’n boblogaidd efo’r trigolion lleol a’r twristiaid!

Bwyd cartref blasus bob nos Fercher, Iau, Gwener a Sadwrn o 6yh ymlaen. Rydym yn mwynhau cwmni teuluoedd, grwpiau a phartion. Stecen, pizzas cartref wedi eu taflu gyda llaw, pei cartref, salad fres, pasta fres a pwdinau anhygoel o hyfryd.

Celflois

Darlunydd cardiau a phrintiau o Aberystwyth.

Cletwr

Siop a chaffi yn Nhre’r Ddôl sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned, i’r gymuned.

Fferyllfa Huw Evans

Fferyllfa yn Nhregaron.
Camera Cariad

Camera Cariad

Busnes sydd a fwth lluniau i’w logi, a sydd nawr hefyd yn cynnig trawsnewid lluniau.