Four Alls

Tafarn a bwyty ar Stryd y Plas.

Aberdashery

Siop ffabrig yng nghanol Aberystwyth sy’n gwerthu gwahanol ddeunydd.

Tafarn y Vale

Tafarn yn Nyffryn Aeron sy’n eiddo i’r gymuned

Fferyllfa Huw Evans

Fferyllfa yn Nhregaron.

Treehouse

Gwerthwyr cynnyrch organig, maethlon a lleol yn Aberystwyth.