Four Alls

Tafarn a bwyty ar Stryd y Plas.

Palas Print

Siop lyfrau annibynnol o fewn tref gaerog Caernarfon.
Pennau Crafts

Pennau Crafts

Caffi, a siop grefftau yn Rhydypennau.

J H Roberts a’i Feibion

Arwerthwyr nwyddau trydanol annibynnol yn Llanbedr Pont Steffan.
Cigydd Evans

Cigydd Evans Butcher

Cigydd o safon wedi ei sefudlu yn Nhregaron. Rydym yn defnyddio Cig lleol yn ymal ond 5 milltir o drws y siop, sydd wedi prosesu yn ein lladu. Rydym yn creu amryw o cynrychion, yn cynnwys Selsig, burgers, sosej rolls, peis, ham wedi coginio, cig BBQ, a llawer mwy.