Cletwr

Siop a chaffi yn Nhre’r Ddôl sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned, i’r gymuned.

FB_IMG_1657029595740

Stordy Aber

Siop bwyd a diod Cymraeg
Cegin Gwenog

Cegin Gwenog

Arlwywyr ar gyfer pob achlysur mewn unrhyw leoliad, gan gynnwys angladdau, priodadau a phenblwyddi.

Carnedd

Tîm o Arweinwyr Technoleg, a Datblygwyr Gwe a all eich helpu i lywio datblygiad meddalwedd.

Teithiau Menai

Asiant teithio ar Stryd Bangor.