Chwaethus

Nwyddau ffabrig sy’n cynnwys cardiau, cylchoedd a fframau yn Gymraeg a Saesneg.

Stiwdio Creu

Stiwdio yng Nglynllifon sy’n gwerthu pob math o grefftau.

Bonta Deli

Siop sy’n gwerthu bwydydd lleol, ffres, ar Stryd y Plas.

Siop Llinos

Siop ddillad babanod yng Nghaernarfon.

Tŷ Winsh

Caffi annibynnol, sy’n gwerthu bwyd ffres wedi’i wneud â chynnyrch lleol.